Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải Khai giảng lớp đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2020

(11:10 | 11/11/2020)

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2020. Đến dự có đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đại diện lãnh đạo các  ban, ngành, đoàn thể của huyện.

 

Quang cảnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2020.


Theo đó, tham gia lớp học có 20 học viên là cán bộ, đoàn viên, hội viên, cán bộ ấp và lực lực vũ trang ở các Chi, Đảng bộ cơ sở. Trong thời gian 04 ngày học tập các học viên được tiếp thu 06 chuyên đề cơ bản như; Khái lược lịch sử Đảng công sản Việt Nam. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, việc học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên nhằm giúp cho các quần chúng ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ngài càng được tốt hơn, nhất là quần chúng ưu tú chuẩn bị kết nạp vào đảng, xem đây là nhiệm vụ cơ bản, vừa cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. 

 

Quang cảnh: đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kiên Hải phát biểu chỉ đạo.


Đến dự và phát biểu khai giảng đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kiên Hải nói: “Mỗi quần chúng ưu tú sẽ vận dụng vào thực tiễn, có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thanh đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, nhằm góp phần cùng với Chi bộ nơi sinh hoạt và nơi công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu quần chúng ưu tú thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tham gia lớp bồi dưỡng đầy đủ và xuyên suốt trong quá trình học tập, chấp hành tốt những quy định của Ban tổ chức lớp, dành nhiều thời gian nghiên cứu trao đổi, thảo luận và nghiêm túc tiếp thu tất cả các chuyên đề của chương trình”. 
Thông qua lớp học, nhằm giúp cho học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện đạo đức lối sống để sớm trở thành đảng viên Đảng Công sản Việt Nam./.

Tin và ảnh: Thanh Vũ