Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải khám sơ tuyển sức khỏe tuyển gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021

(14:04 | 22/10/2020)

 Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện Kiên Hải vừa tổ chức khám sơ tuyểm sức khỏe tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021.

 

Quang cảnh: khám sơ tuyển sức khỏe tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021

Theo đó, việc khám sơ tuyển cho nam công dân trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự theo quy định. Hiện toàn huyện Kiên Hải có 189 công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương và được Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã thông qua đủ điều kiện khám sơ tuyển sức khỏe.
 

Quang cảnh: Khám tai mũi họng


Đồng thời, khám sơ tuyển sức khỏe tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021, là nhằm nắm chắc tình trạng sức khỏe của công dân để đảm bảo cho việc khám chính thức trong tuyển, chọn và gọi nhập ngũ năm 2021./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ