Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

(10:45 | 15/10/2020)

Ban Dân vận Huyện ủy Kiên Hải tổ chức họp mặt ôn truyền thống 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020). Đến dự có đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và Khối vận xã Hòn Tre.

 

Quang cảnh: Họp mặt ôn truyền thống 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020).


Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe đồng chí Tiết Văn Tạo - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã ôn lại truyền thống vẻ vang của công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020). Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó dưới sự lãnh đạo của Đảng hệ thống dân vận trên địa bàn huyện Kiên Hải đã từng bước được phát triển cả về quy mô và chất lượng. Theo đó, có nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, "Giảm nghèo", "Đền ơn, đáp nghĩa", "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Quỹ vì người nghèo”, “Nhà Đại đoàn kết”. Từ đó, góp phần làm cho kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tăng dần tỷ trọng dịch vụ và du lịch. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao; hộ nghèo giảm đáng kể đến nay có ¾ xã không còn hộ nghèo. 
Bên cạnh đó, qua 5 năm tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có tác dụng tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, đến nay đã có 135 mô hình, điển hình được công nhận cấp cơ sở, 59 mô hình công nhận cấp huyện, 10 mô hình, điển hình công nhận cấp tỉnh; kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy việc thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”. Ngoài ra, còn đẩy mạnh việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm phong phú thêm các phong trào thi đua yêu nước, dân chủ xã hội ngày càng được thực hiện tốt hơn; khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tiếp tục được củng cố và phát huy, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân gắn bó mật thiết hơn.

 

Quang cảnh: Đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kiên Hải, phát biểu chỉ đạo tại buổi họp măt.


Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kiên Hải đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong những năm qua trong công tác dân vận của Đảng trên địa bàn huyện, đồng thời đồng chí cũng lưu ý các cấp các ngành cần thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới đồng chí nói: “Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm tập hợp đông đảo hội viên, nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Các phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh chạy theo hình thức, thành tích; lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá từng phong trào thi đua. Đồng thời, Tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025. Tập trung khắc phục những hạn chế rút ra qua tổng kết 5 năm thực hiện phong trào. Rà soát nhân rộng các mô hình hiện có đang phát huy hiệu quả tốt; đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình mới phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng mô hình trong lĩnh vực khó, trọng tâm phục vụ cho yêu cầu xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.
Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 02 cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp công tác dân vận./. 

 

Tin và ảnh: Lý Minh