Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải giao ban Khối Văn hóa - Xã hội 9 tháng đầu năm 2020

(09:58 | 15/10/2020)

Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải  tổ chức họp giao ban Khối Văn hóa-Xã hội 9 tháng đầu năm và công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020. Cuộc họp do đồng chí Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải chủ trì cuộc họp.

 

Quang cảnh: Họp giao ban Khối Văn hóa-Xã hội 9 tháng đầu năm 2020 huyện Kiên Hải.


Trong 9 tháng đầu năm 2020, các ngành, đơn vị trong khối Văn hóa-Xã hội đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch như; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 75/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng quy trình, quy định. Tuyên truyền, vận động người dân triển khai thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác chăm lo, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, trẻ em, rà soát hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng covid-19 cho 1.262 đối tượng với số tiền trên 1 tỷ 300 triệu đồng, cất mới và sửa chữa 05 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trị giá 196 triệu đồng; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 405 lao động…Đồng thời, phong trào xây dựng đời sống văn hóa được lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, hoạt động phát triển du lịch được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, tuyên truyền được thực hiện tốt, đảm bảo tính thời sự chính xác. Ngành y tế triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm 2020, đã khám, chữa bệnh 21.713 lượt người đạt 78% kế hoạch. 

 


Quang cảnh: đồng chí Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu tại cuộc họp.


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải, đánh giá cao những kết quả của từng lĩnh vực mà khối Văn hóa-Xã hội đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020. Qua đó, đồng chí cũng yêu yêu cầu các ngành trong khối cần thực hiện tốt hơn nữa từ nay đến cuối năm 2020 đồng chí nhấn mạnh. Tăng cường công tác thông tin, phối hợp để thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện phối hợp với các đơn vị tham mưu các giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2020, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tiếp tục rà soát hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng covid-19,… Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chuẩn bị các điều kiện bình xét văn hóa năm 2020; tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao trong năm 2020 và Lễ hội Nghinh Ông xã Lại Sơn. Ngành giáo dục chỉ đạo, phối hợp với các xã vận động học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, tăng cường các biện pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ năm học 2020-2021, chuẩn bị các điều kiện để tỉnh kiểm tra, công nhận công tác phổ cập năm 2020./.  

 

Tin và ảnh: Ngọc Lạn