Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh

(13:57 | 14/10/2020)


Hội Cựu chiến binh huyện Kiên Hải tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các cơ quan của huyện.
 

 

Quang cảnh: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Trong nữa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy tốt tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp. Các cấp Hội vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn áp dụng khoa học - kỹ thuật về phát triển kinh tế gia đình, qua đó đã có 129 hội viên đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp, mô hình và cách làm hiệu quả như mô hình tổ hợp tác nuôi cá lồng bè “1+4 ” của Hội Cựu chiến binh xã Nam Du, mô hình nuôi cá lồng bè kết hợp với kinh doanh tống hợp ở Nam Du....Ngoài ra, Hội còn thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên trong giữa nhiệm kỳ đã kết nạp mới 06 hội viên tiêu biểu được kết nạp vào đảng, đạt 60% chỉ tiêu Nghị quyết và phát triển mới 32 hội viên, đạt 133% chỉ tiêu Nghị quyết hàng năm. 
Bên cạnh đó các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, tham gia xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch vững mạnh; xây dựng 05 Câu lạc bộ bảo vệ ANTT được 37 thành viên, hỗ trợ lực lượng Công an xã bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội. Tham gia tốt công tác hoà giải tại cơ sở và công khai hoá các đối tượng vi phạm pháp luật và giáo dục cảm hoá 07 đối tượng có tiền án, tiền sự. Góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 
Nhằm thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết lần thứ V, giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh huyện Kiên Hải đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như;  Tiếp tục đẩy mạnh và phát huy phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Thực hiện tốt các phong trào thi đua như: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương châm “Cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công”…Đồng thời, Các cấp Hội phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội, đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên vận động chăm sóc, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công bằng nhiều hình thức thích hợp đa dạng và hiệu quả. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, Cựu chiến binh, 85% hội viên được tiếp thu Nghị quyết của Đảng, của Hội. 100% cán bộ Hội được tập huấn nâng cao kiến thức và nghiệp vụ Hội theo phân cấp. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có từ 50% trở lên gia đình hội viên có mức sống khá, giàu, không để phát sinh hộ nghèo và cận nghèo. Hàng năm các cấp Hội xây dựng được 5 mô hình “Dân vận khéo”.

 

Quang cảnh: Đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy Kiên Hải, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cấp Hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện trong nửa nhiệm kỳ qua. Qua đó đồng chí cũng lưu ý với Hội cần thực hiện tốt hơn nữa từ nay đến cuối nhiệm kỳ đồng chí nói. “Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng dân tộc và phẩm chất cao quý của anh bộ đội cụ Hồ, mỗi đồng chí Cựu chiến binh phải là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ noi theo. Gương mẫu tích cực tham gia và vận động quần chúng cùng tham gia hoạt động xã hội, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục nhằm giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào dân tộc của Cựu chiến binh và tuổi trẻ trong huyện. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động đi đôi với phát triển, củng cố tổ chức và đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, là 1 tổ chức chính trị của Đảng, là thành viên Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện, Hội cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội, tích cực phát hiện, phòng chống đấu tranh tham nhũng lãng phí và các hành động tiêu cực khác. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh và phát huy phong trào Cựu chiến gương mẫu theo mục tiêu nội dung thi đua trên các lĩnh vực, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Động viên Hội Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Cựu chiến binh gắn với chương trình xóa đói, giảm nghèo, vận động hội viên tích cực xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp, hoạt động chặt chẽ với các đoàn thể và các ngành chức năng để vừa đảm bảo thực hiện tốt phong trào của Hội vừa tham gia tích cực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhất là trong công tác tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tích cực thực hiện Nghi quyết Đảng bộ huyện lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới góp phần cho Kiên Hải chúng ta phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong thời gian tới. Nhân hội nghị này tôi mong rằng Hội Cựu chiến binh hai cấp tiếp tục phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh hai cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương”./.

 

Tin và ảnh: Đông Hồ