Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Xã An Sơn hội nghị sơ kết Quý III năm 2020

(16:37 | 12/10/2020)

Đảng ủy xã An Sơn tổ chức hội nghị sơ kết quý III và đề ra chương trình công tác quý IV năm 2020. Đến dự có đồng chí: Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể xã. Hội nghị do đồng chí Võ Văn Võ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì.

 

Quang cảnh: Hội nghị sơ kết quý III và đề ra chương trình công tác quý IV năm 2020.


Trong quý III năm 2020, dưới sự lãnh đạo, điều hành kịp thời của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động triển khai các biện pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Từ đó tăng trưởng kinh tế có bước phát triển đạt và vượt chỉ tiêu như: Về sản lượng khai thác ước đạt 2.810 tấn, tăng 154 tấn so với cùng kỳ, nâng tổng số từ đầu năm đến nay là 7.010 tấn, đạt 77,89% nghị quyết; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 85,4 tỷ đồng, tăng 15,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, nâng tổng số từ đầu năm đến nay là 190,8 tỷ đồng, đạt 76,32% nghị quyết. Ngoài ra, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 115,4 tỷ đồng, tăng 12,9 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 65,72% nghị quyết. Đồng thời, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng dạy và học ngày càng tăng lên, thực hiện tốt công tác vận động ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và tiếp tục thực hiện công tác phổ cập giáo dục; chi trả chế độ chính sách, trợ cấp xã hội cho các đối tượng; công tác khám, chữa bệnh được quân tâm, nhất là phòng, chống các loại dịch bệnh nhất là dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quốc phòng được đảm bảo ổn định và tăng cường. Bên cạnh đó, Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện tốt, thường xuyên quán triệt đến từng đảng viên. Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch phát động thực hiện mô hình “Toàn dân treo ảnh Bác và làm theo Bác” chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác phát triển đảng viên cũng được quan tâm trong quí đã kết nạp 5 đảng viên mới đạt 71,42% nghị quyết...
Để thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ trong quí IV năm 2020, Đảng ủy xã An Sơn đề ra một số nhiệm trong như: Tập trung công tác xây dựng đảng, nhất là phát triển đảng viên, tổ chức kiểm điểm cán bộ chủ chốt trước dân, tự phê bình và phê bình gắn với nhận xét đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tổ chức cơ sở Đảng năm 2020 và tổng kết năm 2020. Tăng cường phát huy vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là xây dựng, đất đai; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; giải quyết tốt khiếu nại tố cáo của công dân; Tiếp tục khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh, chủ động ứng phó tình hình thời tiết trong mùa mưa, bão. Tập trung dân chủ để thực hiện đạt những mục tiêu nghị quyết đã đề ra, trong đó rà soát lại xem các chỉ tiêu đạt thấp để tập trung lãnh đạo đạt và vượt kế hoạch. Ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, cần nghiên cứu khắc phục những khó khăn hiện tại, dự báo tình hình sắp tới để hướng dẫn bà con chuyển đổi ngành, nghề đạt hiệu quả; quan tâm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã trên địa bàn. Thực hiện tốt các giải pháp khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chi trả chế độ chính sách, trợ cấp xã hội cho các đối tượng. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.
 

Tin và ảnh: Ngọc Duy