Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Xã Lại Sơn hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng)

(16:16 | 12/10/2020)

Đảng ủy xã Lại Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhằm sơ kết tình hình thực hiệm vụ quý III và đề ra chương trình chỉ đạo quý IV năm 2020. Hội nghị do đồng chí Dương Đình Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh: Đảng ủy xã Lại Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhằm sơ kết tình hình thực hiệm vụ quý III năm 2020.


Nhìn chung trong quý, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ được triển khai, quán triệt và thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn, công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện, chất lượng hoạt động của các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội từng bước được nâng lên. Công tác phát triển cũng quan tâm chỉ đạo kịp thời trong quý đã kết nạp được 02 đảng viên mới. Bên cạnh đó, tình hình khai thác hải sản vẫn duy trì ổn định, sản lượng khai thác ước đạt 4.748 tấn hải sản các loại. Về nuôi trồng hải sản, toàn xã có 61 hộ nuôi với 100 bè, 248 lồng  và 03 hộ nuôi ốc hương sản lượng xuất bán đạt 49,8 tấn hải sản các loại. Đồng thời, thương mại, dịch vụ và du lịch, tiếp tục được duy trì, lượng khách đến tham quan du lịch trong quý ước đạt 40.895 lượt khách, tổng giá trị dịch vụ, du lịch trong quý đạt trên 40 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý đã thực hiện tốt việc chi trả tiền hỗ trợ đợt 1 cho 257 đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định.
Với những kết quả đạt được trong quý, Đảng ủy xã Lại Sơn đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2020 như: Tiếp tục thực hiện việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém của tập thể và cá nhân sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình cán bộ, chức danh chủ chốt trước dân. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Tổng kết Chuyên đề năm 2020. Tiếp tục vận động thực hiện mô hình “Treo ảnh Bác hồ và làm theo Bác”. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và phân loại tổ chức đảng gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2020. Củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động ngư dân tích cực bám biển, cải tiến kỹ thuật, chuyển đổi ngành nghề phù hợp với ngư trường. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục nhân dân nâng cao ý thức không khai thác trái phép vùng biển nước ngoài. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường và xây dựng trên địa bàn. Phối hợp tổ chức tốt Lễ Hội Nghinh Ông năm 2020; làm tốt các bước tuyển chọn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021. Phối hợp các lực lượng xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương./.

 

Tin và ảnh: Thu Ba