Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải sơ kết công tác khuyến học 9 tháng đầu năm 2020

(10:36 | 02/10/2020)

Hội khuyến học huyện Kiên Hải vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khuyến học 9 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, đến dự có đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, Trưởng ban khuyến học các ban ngành cấp huyện và Chủ tịch Hội khuyến học các xã.

 

Quang cảnh: Hội nghị sơ kết công tác khuyến học 9 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.


Trong 9 tháng đầu năm 2020, do dịch bệnh dịch Covid-19 và việc tạm ngưng đến trường đối với học sinh các cấp học ở huyện đảo. Tuy nhiên Hội Khuyến học huyện Kiên Hải có những nổ lực khắc phục khó khăn, tích cực tổ chức các hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài rà soát, thu thập thông tin các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ cho các em học sinh có đủ điều kiện đến trường học tập. Đồng thời, Hội Khuyến học huyện Kiên Hải chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập cấp xã và tổ chức thành công Đại hội biểu dương cấp huyện. Ngoài ra, các cấp hội khuyến học từ huyện đến cơ sở đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động đăng ký thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và trong đơn vị học tập. Trong năm 9 tháng đầu năm 2020 đã phát triển 77 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 2.101 bằng 11,94 so với dân số. Đặc biệt trong năm học 2020 - 2021, Hội khuyến học huyện từ huyện đến cơ sở đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ khuyến học -khuyến tài được hơn 528 triệu đồng, để trao học bổng và tặng tập, viết, quần áo, thẻ bảo hiểm toàn diện, nhằm tạo điều kiện cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục  học  thành đạt, thành tài, góp phần xây dựng xã hội học tập.
 

Quang cảnh: Đồng chí Tiết Văn Tạo, Trưởng Ban vân dận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. 


Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, Hội khuyến học huyện sẽ tiếp tục phổ biến kịp thời các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Hội cấp trên đến từng hội viên; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của toàn dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Tăng cường xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, đảm bảo nguồn quỹ thường trực cho công tác khuyến học, khuyến tài. Phối hợp với các đơn vị trường học, tổ chức khen thưởng học sinh có tinh thần vượt khó học tập. Cùng với các Hội cơ sở giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các bậc học phổ thông. Bên cạnh đó, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Công văn số 3589 ngày 15/9/2020  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề “ Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” và biểu dương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tổ chức có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến học, khuyến tài ở địa phương./.

 

Tin và ảnh: Thanh Vũ