Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021

(09:02 | 28/09/2020)

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Kiên Hải tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần 1 năm 2021. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì cuộc họp.

 

Quang cảnh: Cuộc họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần 1 năm 2021.


Tại buổi xét duyệt, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã thông qua báo cáo kết quả nắm nguồn công dân ở độ tuổi từ 18-27 tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021 trên địa bàn huyện là 642 công dân, qua kết quả xét duyệt Nghĩa vụ quân sự các xã có 236 công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe. Về trình độ văn hóa cấp II có 37 công dân, cấp III có 191 công dân và 8 công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Theo đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã thống nhất chốt danh sách 236 công dân nam đủ các điều kiện về sức khỏe, đạo đức, chính trị và trình độ văn hóa để tiến hành sơ tuyển. Đợt sơ tuyển được tổ chức trong thời gian tới tại Trạm y tế các xã đã được quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung phương pháp của việc sơ tuyển; quán triệt các nghị định, thông tư và văn bản có liên quan đến công tác tuyển quân năm 2021. Đồng thời hướng dẫn, triển khai công tác xét duyệt chính trị, chính sách đối với từng đối tượng công dân nằm trong độ tuổi quy định.

 

Quang cảnh: đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nhĩa vụ quân sự huyện Kiên Hải nói: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phải chú trọng thực hiện đúng luật quy định, công khai, công bằng đối với mọi công dân. Để công tác sơ tuyển đúng theo thời gian, thành phần, khách quan, chính xác không bỏ sót đối tượng, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện yêu cầu Uỷ ban nhân dân xã, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã trong quá trình thực hiện phải đảm bảo độ chính xác từng trường hợp tránh sai sót, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và đúng các nghị định, thông tư, hướng dẫn của cấp trên nhất là Công văn số 1756/BCH-TM của cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh về chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Phát huy tốt vai trò của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, nghiêm túc. Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và kết hợp các mặt công tác khác để giáo dục nâng cao ý thức Quốc phòng an ninh cho nhân dân, làm cho công dân ngày càng tự giác tham gia thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Mặt khác từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện phải theo sát, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ, thực hiện tuyển công dân nào chắc công dân đó…đảm bảo công tác tuyển quân của huyện trong năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất./.
    
 

Tin và ảnh: Ngọc Lạn