Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025

(17:01 | 27/08/2020)

Qua hơn 02 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kiên Hải lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Quang cảnh: Biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ mới.


Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kiên Hải Khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, đề ra mục tiêu tổng quát 05 năm tới (2020 - 2025) và tầm nhìn đến năm 2030 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Phát huy sức mạnh toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh, nhất là kinh tế biển và du lịch, nâng dần tỷ trọng thương mại-dịch vụ; sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước đồng bộ. Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, đảm bảo ổn định chính trị-xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Đồng thời, cũng tập trung vào các chỉ tiêu chủ yếu như giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu đạt 29.536 tỷ đồng tăng bình quân mỗi năm 11,21%. Trong đó: Nông-lâm-thủy sản tăng đạt 20.277 tỷ đồng, công nghiệp-xây dựng đạt 9.258 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ 22.984 tỷ đồng. Sản lượng khai thác đạt 269.543 tấn; nuôi trồng thuỷ sản đạt 126.000 tấn, tăng gấp 26,6 lần so với nhiệm kỳ trước. Phấn đấu năm 2022 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đến năm 2025 có 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng năm có 98% trở lên đảng viên được tiếp thu, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Có 85% tổ chức cơ sở đảng và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt 95% trở lên. Kết nạp 200 đảng viên mới. Nâng cao chất lượng hoạt động và duy trì số lượng, giữ mức tập hợp đoàn viên, hội viên đạt 70% trở lên; phấn đấu có 80% cơ sở hội đạt khá trở lên.
Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, Đảng bộ huyện xác định 4 khâu đột phá: Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của huyện. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hoàn chỉnh quy hoạch, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch theo hướng bền vững và trở thành huyện phát triển mạnh mẽ về du lịch. Đẩy mạnh phát triển lĩnh vực nuôi biển.

 

Quang cảnh: Đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư huyện ủy Kiên Hải, Khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát biểu bế bạc tại Đại hội. 


Đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy Kiên Hải, Khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhấn mạnh; “Với truyền thống cách mạng, với tiềm năng lợi thế đã được Đại hội xác định cùng những thành tựu đạt được trong những năm qua là cơ sở khá vững chắc cho những năm tiếp theo. Dưới sự đoàn kết nhất trí chung sức đồng lòng, quyết tâm cao nổ lực lớn của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, chúng ta tin tưởng rằng sẽ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, ngay sau Đại hội đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền mặt trận, các đoàn thể phải tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết và tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân ý chí quyết tâm của Đại hội. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2020 - 2025. Trên chặn đường phát triển sắp tới chắc chắn có nhiều khó khăn, thách thức mới chưa lường trước được. Do vậy hơn lúc nào hết mỗi Đảng viên cần ra sức phấn đấu nâng mình lên tầm cao mới, phải nâng cao trình độ lý luận, bám sát thực tiễn, gắn bó với nhân dân, phải xây dựng phong cách làm việc nói đi đôi với làm và làm phải có hiệu quả. Đặc biệt, các cấp lãnh đạo ở mỗi cấp phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phải thực sự gương mẫu giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm đưa sự nghiệp phát triển Kiên Hải lên 1 tầm cao mới. Đại hội cũng như đảng viên, quân và dân trong huyện kỳ vọng vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX, ra sức sự đoàn kết nhất trí phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập, nâng cao trình độ, năng lực và trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững kỷ cương xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Muốn vậy từng đảng viên Ban chấp hành phải thấm nhuần lời dạy của Bác để luôn cảnh giác và soi rọi lại chính mình. Một dân tộc, một Đảng và một con người ngày hôm qua là vĩ đại có sức hấp dẫn lớn không nhất định ngày hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi. Nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân. Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên, quân và dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường đoàn kết trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong toàn xã hội, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân, phát triển nhanh, bền vững đồng bộ để phát triển Văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên Bảo vệ tài nguyên môi trường, giữ vững Quốc phòng - An ninh. Quyết tâm phấn đấu đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng được nâng lên”.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong toàn xã hội, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khó khăn chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện đề ra.
 

Quang cảnh: Ban chấp hành khóa mới, ra mắt hứa hẹn.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kiên Hải Khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX đã họp phiên đầu tiên bầu 11 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, 02 Phó Bí thư, 07 đồng chí Ủy ban Kiểm tra huyện ủy khóa IX. Đồng chí Trần Quốc Việt, tái đắc cử giữ chức Bí thư Huyện ủy Kiên Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%. Đồng chí Đoàn Hồng Duy, tái đắc cử giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, tái đắc cử giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy.  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kiên Hải cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 09 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết./.
                                                                     

Tin và ảnh: Thanh Vũ