Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải gắn phát triển kinh tế xã hội với các khâu đột phá của tỉnh

(15:05 | 26/08/2020)

Kiên Hải phải gắn quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với các khâu đột phát của tỉnh, đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà đồng chí Lâm Minh Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu ra tại đại hội Đảng bộ huyện Kiên Hải.

 

Quang cảnh: Bầu Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025.


 Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kiên Hải lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết và sức mạnh toàn dân; giữ vững quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; khai thác tốt các tiềm năng lợi thế, huy động nguồn lực xây dựng Kiên Hải đạt chuẩn huyện nông thôn mới”. 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Kiên Hải đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhìn lại năm năm của một nhiệm kỳ phấn đấu, Đảng bộ và nhân dân huyện Kiên Hải đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng, thực hiện đạt và vượt 30/41 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII đề ra. Kinh tế phát triển ổn định, duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, Nông-lâm-thuỷ sản phát triển khá và giữ vai trò quyết định đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện. Hệ thống giao thông nông thôn các xã được đầu tư xây dựng bê tông hóa đạt 100%. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cũng đánh giá, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, bước đầu đã ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên từng bước được nâng lên. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, hoạt động của Mặt trận, đoàn thể từng bước được đổi mới, có nhiều cách làm sáng tạo, nâng lên chất lượng. 
Bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cũng biểu dương, Đại hội đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những vấn đề đặt ra cần nghiên cứu, thảo luận và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đó là: một số chỉ tiêu đạt thấp so với nghị quyết; kinh tế tăng trưởng khá nhưng thiếu bền vững, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện; chuyển dịch cơ cấu còn chậm chưa đạt mục tiêu đề ra. Công tác xây dựng, chỉnh chốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và việc khắc phục sửa chữa các hạn chế, khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình của một số tập thể cấp ủy Đảng và cá nhân có chuyên biến nhưng còn chậm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng chưa cao, đội ngũ cán bộ các cấp có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành yêu cầu Đảng bộ huyện cần phải xây dựng mục tiêu phát triển gắn với thực hiện các khâu đột phá của tỉnh và xác định một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới phải đạt cao hơn mức trung bình của tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Hải theo hướng phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và phù hợp với điều kiện, nguồn lực thực tế của huyện. Trước mắt tập trung phát triển Hòn Tre, Nam Du, An Sơn trở thành đô thị loại V, sớm hoàn thành các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng như điện lưới quốc gia cho Nam Du, An Sơn, đường vòng quanh đảo, nhà máy xử lý rác, cấp nước, thoát nước thải…Tập trung chỉ đạo bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc đánh bắt thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài. Đẩy mạnh phát triển vận tải biển, nâng cao chất lưọng phục vụ hành khách, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển các tuyến vận tải hành khách và hàng hóa đến trung tâm các xã và các đảo, nhằm phục vụ tốt nhất cho phát triển thương mại, du lịch, tiêu thụ các mặt hàng hải sản và nhu cầu đi lại của nhân dân. 

 

Quang cảnh: Đồng chí Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Đồng chí Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh. “Tập trung phát triển ngành du lịch theo Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh. Phát huy lợi thế về địa lý - là vùng lân cận của Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Lương để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần, dịch vụ du lịch biển, homestay, du lịch sinh thái; hoàn thành công tác quy hoạch phát triển theo hướng bền vững và bảo đảm về môi trường. Đẩy mạnh phát triển vận tải biển, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển các tuyến vận tải hành khách và hàng hóa đến trung tâm các xã và các đảo, nhằm phục vụ tốt nhất cho phát triển thương mại, du lịch, tiêu thụ các mặt hàng hải sản và nhu cầu đi lại của nhân dân. Đồng thời, phải xác định bảo vệ môi trường là một phần không thể tách rời trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; thực hiện tốt công tác quản lý môi trường biển, đảo. Trong đó, tất cả các công trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, sản xuất, du lịch, vui chơi giải trí đều phải tính toán và cân nhắc đến vấn đề bảo vệ môi trường”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cũng yêu cầu cần kết hợp chặt chẽ các mục tiêu phát triển kinh tế với các mục tiêu xã hội. Tập trung phát triển giáo dục để từng bước nâng cao trình độ dân trí. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là những chương trình liên quan đến xã hội như giảm nghèo, giảm tỉ lệ tăng dân số, giải quyết việc làm…Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cần tiếp tục chỉ đạo xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ đảm bảo hiệu quả, thiết thực trong thế phòng thủ chung của tỉnh./.

 

Tin và ảnh: Thanh Vũ