Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

HĐND xã Nam Du khoá III nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp lần thứ 14

(11:12 | 03/08/2020)

Hội đồng nhân dân xã Nam Du vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 14  khoá III nhiệm kỳ 2016 - 2021, đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND xã, để xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND và các ban của HĐND xã trong 6 tháng đầu năm 2020 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả giám sát năm 2019 và tờ trình về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 của Hội đồng nhân dân xã.

 

Quang cảnh: Khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Nam Du khóa III, nhiệm kỳ 2016-2020, kỳ họp thứ 14.    


Tại kỳ họp các đại biểu nghe đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thông qua kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND huyện. Qua đó, kỳ họp lần này nhằm đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu - chi ngân sách và công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Nghe Ủy ban MTTQVN xã thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020. Xem xét các báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH và Ban Pháp chế hội đồng nhân dân xã và Xem xét Nghị quyết của HĐND xã về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế -Xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân xã.

 

Quang cảnh: Đồng chí Huỳnh Văn Lời, Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, phát biểu khai mạc kỳ họp. 


Phát biểu Khai mạc kỳ họp Đồng chí Huỳnh Văn Lời, Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đồng chí nói. “Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu thật kỹ các vấn đề, liên hệ chặt chẽ với thực tiển, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các nội dung kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và cử tri xã nhà. 
Cũng tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân xã Nam Du đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Phụng, chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đối với đồng chí Huỳnh Văn Lời (lý do luân chuyển cán bộ), đồng thời cũng bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã đối với đồng chí Nguyễn Hiền Phương và chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân  xã đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Phụng.
Thời gian làm việc của Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân xã Nam Du khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 làm việc trong 1 ngày./.
 

Tin và ảnh: Quốc Vương