Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Nam Du tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020

(10:40 | 03/08/2020)

Ban Chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo, xã đảo Nam Du vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

 

Quang cảnh: Hội nghị tổng kết thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.


Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các ngành, đoàn thể, cùng sự nổ lực phấn đấu của nhân dân các phong trào thi đua “Dân vận khéo” của xã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng ngày càng được tăng lên, hiệu quả thiết thực góp phần không nhỏ vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay toàn xã đã thực hiện được 161 mô hình của tập thể và cá nhân, trong đó có 07 mô hình duy trì đăng ký mô hình cấp huyện và 06 mô hình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Qua đó, có các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, góp vốn xoay vòng không tính lãi. Qua bình xét, năm 2016 thực hiện 32 mô hình, năm 2017 thực hiện 30 mô hình và 6 mô hình Dân vận khéo trong xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020, năm 2018 đăng ký 31 mô hình; năm 2019 đăng ký 32 mô hình; năm 2020 đăng ký 30 mô hình. Theo đó, qua 05 năm triển khai thực hiện, các ngành, các cấp trên địa bàn xã đã triển khai xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đây chính là những nhân tố tích cực trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của xã đảo trong năm qua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 Bên cạnh đó, Các phong trào thi “Dân vận khéo” đã có nhiều mô hình khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư cho công tác xã hội; một số mô hình, cách làm dân vận khéo có sức lan tỏa nhanh trong cộng đồng như: Mô hình Câu lạc bộ “Nhân ái”; mô hình “Xây dựng tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp”; mô hình “Chăm lo nhà ở cho người nghèo, khó khăn trên địa bàn xã”. Mô hình “Đội Cựu chiến binh tham gia bảo vệ an ninh trật tự”; mô hình “Bến đò phòng, chống tội phạm” của Đoàn thanh niên xã Nam Du”…Ngoài ra, việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thể hiện được vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực xây dựng mô hình. Góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn xã đảo.

 

Quang cảnh: Ông Nguyễn Hiền Phương Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Du trao giấy khen cho tập thể, cá nhân. 


 Cũng tại hội nghị, UBND xã đã biểu dương 33 mô hình; UBND xã khen 24 tập thể và 04 cá nhân có đóng góp trong công tác dân vận và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực./.
 

 

Tin và ảnh: Quốc Vương