Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Xã Nam Du Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ học tập tiêu biểu

(10:35 | 23/07/2020)

Ủy ban nhân dân xã Nam Du tổ chức Đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016-2020, tổng kết 5 năm triển khai đại trà Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”.

 

Quang cảnh: Đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016-2020.


Qua 5 năm triển khai đại trà Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn xã Nam Du. Từ đó, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng, đơn vị xã bước đầu được nâng lên nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giáo dục người lớn, đào tạo việc làm, giáo dục thế hệ trẻ. Đến nay trên địa bàn xã Nam Du có 265/265 gia đình đăng ký gia đình học tập, đạt 100%, có 177 gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, trong có 15 gia đình được biểu dương “Gia đình học tập” tiêu biểu. Có 3/3 cộng đồng ấp được công nhận đạt danh hiệu đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, có 7/7 đơn vị đươc công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”. 
Nhằm thực hiện hơn nữa trong việc triển khai đại trà Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng giai đoạn 2020 – 2025, Ủy ban nhân dân xã Nam Du đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thường xuyên phối hợp các ban ngành, đoàn thể, trường học tổ chức quán triệt và tuyên truyền thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Phấn đấu thực hiện đăng ký và công nhận đạt các danh hiệu học tập theo đúng quy định, đạt chỉ tiêu đến 2025 toàn xã gia đình học tập công nhận, được 100% gia đình là hội viên khuyến học, đạt 65% so với gia đình đăng ký. Cộng đồng học tập được 4 ấp đạt 100%. Đơn vị học tập 7 đơn vị, đạt 100%. Phấn đấu hàng năm xã được công nhận cộng đồng học tập, xã xếp loại từ khá trở lên. Đồng thời, nhân rộng và xây dựng nhiều mô hình học tập tiêu biểu, tấm gương học tập tốt để tạo sức lan tỏa trong toàn xã gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư và phong trào xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập.

 

Quang cảnh: Bà Lê Thị Kim Phụng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Du, tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân. 


Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã công nhận 103 gia đình, 03 cộng đồng, 06 đơn vị xã Nam Du, đạt danh hiệu gia đình, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu 5 năm liền, giai đoạn 2016-2020 và Ủy ban nhân dân xã Nam Du tặng giấy khen cho 2 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị giai đoạn 2016-2020./.


 

Tin và ảnh: Quốc Vương