Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải Đại hội biểu dương danh hiệu học tập xuất sắc, tiêu biểu

(10:28 | 23/07/2020)

Hội khuyến học huyện Kiên Hải tổ chức Đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016-2020, tổng kết 5 năm triển khai đại trà Quyết định 281 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”. Đến dự có đồng chí Lê Minh trị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn, thể huyện,  các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu 5 năm liền.

 

Quang cảnh: Đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016-2020.


Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện. Hội Khuyến học các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “ đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến 2020”. Đến nay toàn huyện có 1.721/4.496 hộ gia đình đăng ký thực hiện gia đình học tập đạt 38,28%; có 13/13 ấp và 18 đơn vị cấp xã, 21 đơn vị cấp huyện đăng ký thực hiện đơn vị học tập và có 116/116 tổ NDTQ thực hiện tốt và đã được công nhận đạt danh hiệu cộng đồng học tập, đạt 100%.  Từ đó, có nhiều gia đình đã nêu cao tinh thần gương mẫu của hội viên trong tự học, tự bồi dưỡng bổ sung kiến thức trong cuộc sống. Chăm lo cho con cháu học hành tiến bộ, giáo dục rèn luyện đạo đức tốt. Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng được xã hội đồng tình, ủng hộ và đạt được những kết quả đáng kể. Có nhiều gia đình vượt khó để cho con ăn học thành tài. Nhiều gia đình đã xác định được tầm quan trọng trong việc học tập của con em mình nên đồng tình ủng hộ; tỷ lệ học sinh đến trường, số học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng. Bên cạnh đó, trong thời gian qua các cấp hội khuyến học còn phối hợp vận động trong nhân dân và các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa các các phòng học, trang thiết bị, cơ sở vật chất, cấp học bổng cho học sinh, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khó khăn với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng, nhằm góp giảm bớt khó khăn cho học sinh, động viên việc học tập của các em, hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng. Với những kết quả tiến bộ đạt được trong phong trào khuyến học, khuyến tài thời gian qua, đã góp phần rất tích cực trong việc thay đổi, nâng cao nhận thức và hành động đối với các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức và sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.

 

Quang cảnh: Đồng chí Lê Minh Trị, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đã đánh giá cao những kết quả mà Hội Khuyến học huyện đạt được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng lưu ý các cấp Hội khuyến học cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí nói: “Vận động ít nhất mỗi xã từ 1-2 dòng họ đăng ký xây dựng dòng họ học tập và hàng năm bình xét đạt 95% trở lên. Chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt dộng của Hội Khuyến học đảm bảo năng động, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hội Khuyến học cơ sở, các trường học trong toàn huyện, tích cực tuyên truyền nhân rộng các mô hình, tấm gương “gia đình học tập ”, “dòng họ học tập ”, “cộng đồng học tập ”, “đơn vị học tập ” trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài, để hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, học sinh có năng khiếu, tài năng và những trẻ bị thiệt thòi trong cuộc sống. Duy trì sự ổn định 116/116 tổ NDTQ là tổ Khuyến học. Đồng thời, góp phần tích cực vào việc duy trì tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt trên 98%; từ 6-14 tuổi đến trường đạt trên 97%; trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; h tỉ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99% và tỉ lệ tốt nghiệp cơ sở đạt trên 98%.

 

Quang cảnh: Đồng chí Lê Minh Trị, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, tặng giấy khen.


Cũng tại Đại hội, Ủy ban nhân dân huyện đã công nhận 14 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập tiêu biểu 5 năm liền và tặng giấy khen cho 09 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2016-2020./.

    
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ