Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

(13:55 | 16/07/2020)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kiên Hải vừa tổ chức cuộc họp sơ kết hoạt động Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiên Hải 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đến dự có đồng chí Lê Minh Trị, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban đại diện.

 

Quang cảnh: Họp sơ kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiên Hải 6 tháng đầu năm 2020.


Được sự quan tâm chỉ đạo của Ngành cấp trên, Thường trực huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện. Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch kịp thời tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị chỉ đạo và ban hành các văn bản tổ chức thực hiện. Ngoài ra, còn tập trung tuyên truyền đến hộ vay về huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV, công tác xử lý thu hồi nợ đến hạn và lãi tồn động nên mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở các lĩnh vực được nâng lên. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải ngân với số tiền trên 28 tỷ đồng, với 1.030 lượt hộ vay ở các chương trình vốn vay như; Chương trình Hộ nghèo, Chương trình Hộ cận nghèo, Chương trình Hộ mới thoát nghèo, Chương trình học sinh sinh viên, Chương trình Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn và Chương trình giải quyết việc làm. Bên cạnh đó,  việc giải ngân cũng nhằm giúp bà con ở các xã trên địa bàn huyện có điều kiện thuận lợi trong  đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh - dịch vụ, nâng cấp sửa chữa công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường, giải quyết khó khăn trong học tập cũng như trong phục vụ sinh hoạt cho đời sống vươn lên trong cuộc sống… 
Nhằm thực tốt hơn nữa công tác giải ngân từ nay đến cuối năm 2020,  Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiên Hải đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu tăng trưởng dư nợ đạt từ 12% trở lên so với năm 2020. Nợ quá hạn chung toàn huyện dưới 1%; Huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 100% kế hoạch và 100% tổ, 95% hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm. Tổ TK&VV loại tốt trên 60%, không có Tổ TK&VV yếu kém. Tỷ lệ thu lãi đạt từ 98%, tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt 85% trở lên. Duy trì 4/4 xã có chất lượng hoạt động tín dụng đạt loại tốt.

 

 

Quang cảnh: đồng chí Lê Minh Trị, P hó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban đại diện, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đồng chí Lê Minh Trị, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban đại diện, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kiên Hải  đã làm tốt trong công tác giải ngân kịp thời cho bà con trên đảo, đồng thời đồng chí cũng lưu ý cần thực tốt công tác cho vay trong 6 tháng cuối năm 2020 đồng chí nói: Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong khâu bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đủ điều kiện; tuyên truyền trực tiếp đến hộ vay về quy định cho từng chương trình cho vay, yêu cầu người vay thực hiện đúng nghĩa vụ trã lãi, gốc đầy đủ theo quy định. Tập trung thực tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nợ xấu và tập trung thu đạt chỉ tiêu, không để vượt quá 1%.  Đề xuất chuyển vốn ủy thác theo quy định./.

 

Tin và ảnh: Thanh Vũ