Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị năm 2020

(10:48 | 15/07/2020)

Ban Tổ chức Huyện ủy Kiên Hải vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị năm 2020, đến dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện.

 

Quang cảnh: Khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị năm 2020.


Tham gia lớp học có 29 học viên là các cán bộ, đảng viên từ chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Kiên Hải. Trong thời gian 01 tháng các học viên sẽ được tiếp thu 18 chuyên đề cơ bản như: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền. Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Chủ nghĩa xã hội và quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình kinh tế tổng quát của thời kì quá độ. Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển lĩnh vực văn hóa-xã hội và vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

 

Quang cảnh: Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, phát biểu khai giảng.


Đến dự và phát biểu khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị năm 2020 đồng chí Nguyễn Hoàng Giang-Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện nói: “ Với những kiến thức được trang bị tại lớp học, tin chắc rằng mỗi đồng chí sẽ vận dụng vào thực tiễn, có kế hoạch phấn đấu rèn luyện, nhằm góp phần cùng với Chi bộ nơi sinh hoạt và nơi công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện nhà trong sạch, vững mạnh. Với ý nghĩa đó, tôi yêu cầu các đồng chí thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công của các chi, đảng bộ tham dự đầy đủ lớp học này; chấp hành tốt những quy định của Ban tổ chức lớp; dành nhiều thời gian nghiên cứu và nghiêm túc tiếp thu tất cả các chuyên đề của chương trình, thời gian lên lớp thể hiện được ý thức kỷ luật của từng cá nhân trong học tập”.
Thông qua lớp học này nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản Cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đây là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về đường lối chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng./.
 

Tin và ảnh: Ngọc Dễ