Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020

(16:32 | 23/06/2020)

Ban Tổ chức Huyện ủy Kiên Hải phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2020. Đến dự có bà Trần Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Ông Nguyễn Hoàng Giang, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện và đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện.

 

Quang cảnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2020.


Tham gia lớp học có 40 quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian 05 ngày các học viên sẽ được tiếp thu 5 chuyên đề cơ bản gồm: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới và Chuyên đề Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
 

Quang cảnh: Ông Nguyễn Hoàng Gang, Trưởng Ban tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Kiên Hải, phát biểu khai mạc.


Đến dự và phát biểu tại buổi khai giảng Ông Nguyễn Hoàng Gang,  Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Kiên Hải nhấn mạnh. “Mỗi đồng chí sẽ vận dụng vào thực tiễn, có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, nhằm góp phần cùng với chi bộ nơi sinh hoạt và nơi công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm được giao, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo trong giai đoạn cách mạng hiện nay”.  
Thông qua lớp học, nhằm nâng cao hiểu biết của các học viên về Đảng, thành tựu của Cách Mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Từ đó, mỗi học viên thấy được vai trò của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước trong tình hình mới và không ngừng nổ lực phấn đấu về chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện tốt phẩm chất đạo đức để trở thành người Đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam./.

Tin và ảnh: Thanh Vũ