Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Khai mạc Đại hội Đảng bộ xã Nam Du lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

(10:25 | 18/06/2020)

Sáng nay ngày 17/06, Đảng bộ xã Nam Du, huyện Kiên Hải long trọng tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự đại hội có đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Tổ chỉ đạo Đại hội huyện và có 108 Đảng viên về dự Đại hội.

 

Quang cảnh: Khai mạc Đại hội Đảng bộ xã Nam Du lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.


Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân xã Nam Du đã ra sức đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đi vào cuộc sống; nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ IX đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục phát triển, lĩnh vực văn hoá xã hội có chuyển biến, tiến bộ khá rõ nét; đời sống của đại bộ phận nhân dân từng bước được cải thiện. Cơ cấu kinh tế chuyến dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông-lâm-thủy sản, tăng tiểu thủ công nghiệp và thương mại-dịch-vụ. Đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, thu nhập bình quân đầu người 49.5 triệu đồng/người/năm. Quốc phòng an ninh được giữ vững; các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động.
 

Quanh cảnh: đồng chí Huỳnh Văn Lời, Bí thư Đảng ủy xã Nam Du, nhiệm kỳ 2015 - 2020, phát biểu khai mạc tại Đại hội. 


Tại Đại hội đồng chí Huỳnh Văn Lời, Bí thư Đảng ủy xã Nam Du, nhiệm kỳ 2015-2020, phát biểu khai mạc tại Đại hội lần thứ X, đồng chí nói: “Tập trung nghiên cứu, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến hay, có tâm quyết để hoàn chỉnh văn kiện đại hội đảng bộ xã với chất lượng cao và làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo. Qua đó nhằm đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng và tổ chức thực hiện trong đảng bộ, đó là cơ sở để đưa nghị quyết đại hội đi vào đời sống xã hội rất thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, sáng suốt lựa chọn nhân sự bầu vào Ban chấp hành Đảng ủy khóa mới đảm bảo đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; đảm bảo yêu cầu cơ cấu, số lượng hợp lý, được sự tín nhiệm cao của đảng viên và nhân dân trong xã. Ngòai ra, bầu đoàn Đại biểu đi dự đại hội cấp trên đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025”.
 

Quang cảnh: Biểu quyết tai Đại hội Đảng bộ xã Nam Du lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. 


Bên cạnh đó, Đại hội lần này cũng đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa mới có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, để cùng với đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định và phát triển của xã trong những năm tiếp theo. Trên tinh thần đó, mỗi đảng viên của đảng bộ cần phải tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thể hiện đầy đủ trách nhiệm, đảm bảo cho Đại hội được thành công tốt đẹp, đáp lại sự tin tưởng của Ban thường vụ Huyện ủy, xứng đáng với lòng mong đợi của nhân dân trong xã./.                              
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ