Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ xã Hòn Tre Đại hội Đảng viên lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

(07:42 | 25/03/2020)

Trong 2 ngày 19-20, Đảng bộ xã Hòn Tre tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đây cũng Đảng bộ được Ban thường vụ huyện Kiên Hải chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Tổ chỉ đạo Đại hội huyện, Đoàn chỉ đạo xã Hòn Tre, Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy các xã Lại Sơn, An Sơn và xã Nam Du. Các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã qua các nhiệm kỳ và có 114/115 Đảng viên về dự Đại hội.

 

Quang cảnh: Văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Hòn Tre.


Trong nhiệm kỳ qua, với sự nổ lực phấn đấu, với ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng trên từng lĩnh vực: Về kinh tế là thế mạnh kinh tế hàng đầu của xã, được cấp uỷ quan tâm chỉ đạo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung đầu tư nâng cấp phương tiện đánh bắt xa bờ, chuyển đổi ngành, nghề phù hợp với ngư trường, mùa vụ; mỡ rộng nuôi trồng thuỷ sản; cải tạo cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Hiện toàn xã có 42 hộ nuôi với 121 bè 298 lồng,  thành lập 01 hợp tác xã nuôi cá lồng bè. Sản lượng thu hoạch cá nuôi các loại đạt 72 tấn/năm, đạt 654,54% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 61 tấn so với đàu nhiệm kỳ. Về khai thác hải sản hiện toàn xã có 274 phương tiện, công suất 98.765 CV, chuyên khai thác ngành nghề như cào đôi, cào chiếc, lú, ốc mực…Sản lượng khai thác ước đạt 33.931 tấn/năm, đạt 94,25%.  Về văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, có nhiều bước phát triển, tiến bộ trên nhiều mặt, quy mô và chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên, hiện toàn xã có hiện có 01 trường Tiểu học và 01 trường Trung học phổ thông, các trường đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, tổng số có 31 lớp học với 895 học sinh; Tỷ lệ huy động trẻ từ 6-14 tuổi đến trường đạt 98% trở lên; riêng trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo và trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; có 100% giáo viên đạt chuẩn và trên 80% trên chuẩn. Song, các chính sách an sinh xã hội cũng được quan tâm thực hiện khá tốt, nhất là chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đời sống nhân dân từng bước ổn định không ngừng được cải thiện và nâng lên, Công tác giảm nghèo được thực hiện khá tốt, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng lên, xã không còn hộ nghèo, cận nghèo. Trong nhiêm kỳ đã cất mới và sửa chữa 48 căn nhà trị giá hơn 1 tỷ 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công tác công xây dựng Đảng được đảng bộ cơ sở chú trọng, trong nhiệm kỳ đã có trên 98% trở lên đảng viện tham gia các lớp học tập nghị quyết, chủ trương, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước. Công tác phát triển Đảng viên cũng được quan tâm trong nhiệm kỳ đã phát triển 44 đảng viên mới đạt 110%, so với Nghị quyết. Hàng năm, Đảng ủy được Huyện ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 94,15% trở lên.


Quang cảnh: Đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Kiên Hải, tặng Bức trướng “Dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Kiên Hải cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòn Tre, lần hứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. 


Nhằm thực hiện tốt trong nhiệm kỳ mới. Đảng bộ xã Hòn Tre thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 -2025 như: Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ xã; Tăng cường củng cố, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Trong nhiệm kỳ mới phấn đấu tổng sản lượng khai thác đạt từ 125.000 tấn trở lên, nuôi trồng thủy sản đạt 300 tấn cá thương phẩm các loại. Sản lượng nông sản hàng năm đạt từ 170 tấn trở lên; tổng giá trị sản xuất hàng năm đạt 15 tỷ đồng. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp hàng năm đạt 5,2 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hàng năm 105 tỷ đồng. Giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu xã đạt tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu không để phát sinh hộ nghèo. Cất mới, sửa chữa 10 căn nhà cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở. 

 

Quang cảnh: Các đại biểu đã biểu quyết các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới.


Bên cạnh đó, Hàng năm, có 100% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỷ lệ đảng viên học tập, tiếp thu chỉ thị, nghị quyết đạt 98%, trong cán bộ đoàn thể trên 90% trở lên. Hàng năm có 85% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 95% trở lên, đảng bộ đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Phát triển đảng viên mới đến cuối nhiệm kỳ từ 25 đảng viên trở lên; đạt theo chỉ tiêu huyện giao hàng năm.

 

 

Quang cảnh: Đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Kiên Hải, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Kiên Hải đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòn Tre đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã lưu ý tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội theo hướng gần dân, sát dân, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tập trung nâng chất lượng và duy trì sinh hoạt của tổ Dân vận ấp; thường xuyên củng cố và duy trì sinh hoạt của các chi tổ hội, nâng cao chất lượng hội viên. Về Về lĩnh vực kinh tế phải tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đồng bộ; vận động bà con nhân dân duy trì khai thác đánh bắt hải sản theo hướng đầu tư đánh bắt xa bờ, hạn chế đánh bắt gần bờ vi phạm vùng và ngành nghề khai thác, đánh bắt nhằm bảo vệ nguồn lợi hải sản và môi trường sinh thái ven bờ; khuyến khích mở rộng nuôi trồng hải sản phù hợp với môi trường và nguồn nước biển tại địa phương; hướng dẫn nhân dân cải tạo, mở rộng trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; phối hợp với phòng nông nghiệp huyện ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Cũng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã và vận động thành lập mới các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã ở lĩnh vực ngành nghề khác. Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu trong nhiệm kỳ đạt xã nông thôn mới nâng cao. Đẩy nhanh triển khai một số công trình, dự án  trọng điểm, như: khu dân cư lấn biển Hòn Tre, cầu cảng hành khách, lò xử lý rác thải, nghĩa trang nhân dân...để tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

 

Quang cảnh: Ban Chấp hành khóa mới ra mắt hứa hẹn.


Qua hơn một ngày làm việc trên tinh thần khẩn trương, tích cực và quyết tâm cao. Đại hội Đảng bộ xã Hòn Tre đã bầu được Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí, Đồng chí Lê Kim Pha, tái đắt cử chức vụ Bí thư Đảng bộ xã Hòn Tre, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 10 Đại biểu chính thức và 2 dự khuyết./.

 

Tin và ảnh: Thanh Vũ