Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn xã An Sơn

(17:06 | 25/11/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu đối với phần đất đã lấn, chiếm của nhà nước để xây dựng công trình không phép, trái phép trên địa bàn xã đảo An Sơn, huyện Kiên Hải. 

Quang cảnh: Tổ tuyên truyền của huyện làm việc với các hộ dân vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn xã An Sơn, huyện Kiên Hải. 


Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức đối thoại với từng trường hợp để tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lĩnh vực đất đai, xây dựng như: Luật Đất đai; Luật Xây dựng; Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan để giải thích cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và tháo dỡ các công trình vi phạm. 


Hiện nay xã An Sơn là địa bàn có nhiều trường hợp lấn, chiếm đất, mặt nước biển do Nhà nước quản lý để xây dựng công trình khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Từ đầu năm 2019 đến nay Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 38 trường hợp, 01 trường hợp đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định.


Ông Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng Tổ Cưỡng chế huyện cho biết: “Trong thời gian qua, các trường hợp vi phạm của các hộ dân trên địa bàn xã An Sơn lấn, chiếm đất nhà nước trái phép, xây dựng các công trình trái phép trên địa bàn xã thì Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với UBND xã An Sơn tiến hành lập biên bản và ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính. Qua đối thoại thì đa số người dân đều chấp hành, công nhận việc vi phạm lấn chiếm đất nhà nước là vi phạm pháp luật, đều nhìn nhận hành vi của mình là sai và có trên 20 hộ chấp hành quyết định của UBND huyện về xử lý hành chính. Việc tháo dỡ thì đến nay chỉ có hai hộ tự tháo dỡ và các hộ dân phải chấp hành theo quyết định của UBND xã, huyện là tự tháo dỡ”.


Để người dân hiểu rõ quy định của pháp luật và nhận ra hành vi vi phạm của mình, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, Tổ Cưỡng chế đã tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn xã đảo An Sơn nói riêng và trên địa bàn huyện Kiên Hải nói chung. Qua đó, đã tuyên truyền và xử lý trực tiếp 32/38 hộ vi phạm, đạt 84%. Đến nay đã có 10/38 hộ chấp hành nộp phạt theo quyết định xử lý vi phạm hành chính của huyện với số tiền là 91 triệu đồng.  


Ông Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng Tổ Cưỡng chế huyện cho biết thêm: “Tiếp tục tuyên truyền vận động theo các bước quy trình vận động của Uỷ ban nhân dân huyện để hộ dân tự nguyện tháo dỡ. Nếu không tự ý tháo dỡ thì huyện sẽ xây dựng kế hoạch cưỡng chế từng hộ gia đình. Thời gian tới thì Tổ Tuyên truyền vận động của huyện sẽ phối hợp với Đảng ủy, UBND xã để tuyên truyền vận động và hướng tới nữa trong tháng 12 huyện sẽ tiến hành cưỡng chế các hộ vi phạm không tự tháo dỡ trên địa bàn xã An Sơn. Qua đó nhằm mục đích răn đe các trường hợp vi phạm khác không nên vi phạm, buộc người dân khi tiến hành triển khai các công trình, dự án trên địa bàn của huyện nói chung và xã An Sơn nói riêng là phải chấp hành đúng pháp luật nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn của xã để lập lại an ninh trật tự trên địa bàn xã An Sơn, huyện Kiên Hải”.   
 


Quang cảnh: Nhiều hộ dân xây dựng lấn, chiếm đất, mặt nước biển do Nhà nước quản lý để xây dựng công trình khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.


Trong thời gian tới, Ùy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện hiểu rõ việc vi phạm pháp luật trong xây dựng, từ đó vận động các hộ dân tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu đối với phần đất đã lấn, chiếm của nhà nước./.
 

Bài và ảnh: Thanh Vũ