Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải thực hiện tốt công tác bầu cử trưởng ấp đạt so với yêu cầu

(13:53 | 23/09/2019)

Ngày 22/9/2019, đồng loạt 13/13 ấp, trên địa bàn huyện đảo Kiên Hải đã tổ chức bầu cử Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây thực sự là ngày hội của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của người dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh…

Quang cảnh: Cử tri đại diện hộ gia đình rà soát tên mình trước khi bỏ phiếu bầu cử Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 


Toàn huyện Kiên Hải có trên 4.487 cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn huyện đến các điểm bỏ phiếu bầu chọn Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Cuộc bầu cử lần này toàn huyện có 26 người ra ứng cử, với tinh thần trách nhiệm, lựa chọn bầu những người đủ đức, đủ tài đại diện cho quyền lợi nhân dân. Do làm tốt công tác chuẩn bị cũng như bố trí nhân sự tại các điểm bầu cử, phân công trách nhiệm của từng thành viên nên công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra. Cử tri trên địa bàn xã mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử cần phát huy năng lực, phẩm chất đạo đức của mình để giúp bà con ở địa phương phát triển kinh tế cũng như đưa ấp phát triển hơn nữa về kinh tế - văn hóa xã hội ở địa phương. Cũng theo Phòng Nội vụ cho biết thì đến khoảng 09 giờ, trên địa bàn huyện số cử tri đi bầu cử đạt trên  85%, có 2 ấp số cử tri đi bầu đạt 100%. Đến khoảng 15 giờ thì số cử tri toàn huyện đi bầu đạt 100%...


 
Quang cảnh: Cử tri bỏ phiếu bầu cử Trưởng ấp, tại ấp 1 xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải.


Cuộc bầu cử trưởng ấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 cùng với nhân dân chăm lo xây dựng địa phương ngày càng phát triển về mọi mặt, cũng xây dựng nông thôn mới. Nhất là vấn đề xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống ở khu dân cư, cùng nhân dân xây dựng công trình phúc lợi công cộng. Ngoài ra, cùng địa phương phát triển kinh tế - văn hóa xã hội xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp hơn./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ