Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị K9 năm 2019

(10:24 | 12/08/2019)

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Hải phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, tổ chức bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị K9 năm 2019.

Quang cảnh: Lễ bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị K9, năm 2019.


Qua hơn một tháng học tập, các học viên đã nghiên cứu 18 chuyên đề như: Triết học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử đảng. Qua đó, giúp các học viên vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 


Quang cảnh: Trao tặng Giấy khen của UBND huyện cho 03 học viên có thành tích tiêu biểu trong hoạt động, rèn luyện và học tập.


Kết thúc lớp học có 28 học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Trong đó có 7 học viên đạt loại giỏi, 21 học viên đạt loại khá. Dịp này UBND huyện Kiên Hải tặng giấy khen cho 03 học viên có thành tích tiêu biểu trong hoạt động, rèn luyện và học tập./.

Tin và ảnhL Trọng Hiếu