Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Các dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc công bố, công khai đồ án đièu chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng lấn biển khu dân cư Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500, quy mô 369.900 m2

(09:19 | 26/12/2019)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Lấn biển Hòn Tre.jpg