Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Các dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Các dự án khởi công mới (bổ sung) giai đoạn 2016-2020 do UBND huyện Kiên Hải quản lý

(08:05 | 26/12/2018)

 

 

 

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2660_QD-UBND.signed.pdf