Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Đơn vị khác

Xem với cỡ chữAA

Danh sách các đơn vị khác

(08:01 | 26/11/2018)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ  CÔNG TÁC

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1

Nguyễn Văn Nhiều

Giám đốc

Ban Quản lý Dự án ĐTXD

2

Lê Đình Hùng

Giám đốc

Ban Điều hành Nhà máy điện

3

Lương Hoàng Tân

Phó Giám đốc

Ban Điều hành Nhà máy điện

4

Nguyễn Thanh Vũ

Giám đốc

Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền Thanh

5

Võ Thanh Vũ

Phó Giám đốc

Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền Thanh

6

Trần Thanh Sơn

Phó Giám đốc

Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền Thanh

7

Đỗ Quang Vịnh

Giám đốc

Trung tâm Y tế

8

Nguyễn Văn Cẩn

Phó Giám đốc

Trung tâm Y tế

9

Lê Thị Ngọc

Phó Giám đốc

Trung tâm Y tế

Minh Thà