Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Ủy ban nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Danh sách lãnh đạo UBND huyện (Ngày 14/01/2020)

(10:19 | 14/01/2020)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ  CÔNG TÁC

1

Huỳnh Hoàng Sơn

Chủ tịch

UBND huyện

2

Huỳnh Thanh Bình

Phó Chủ tịch

UBND huyện

3

Lê Minh Trị

Phó Chủ tịch

UBND huyện

Tin: Phạm Khương