TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksDuThaoVanBan

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:43 | 05/04/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:43 | 07/05/2018)

Hết hạn lấy ý kiến