Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 2 công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021

(09:55 | 15/01/2021)

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Kiên Hải tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần 2 năm 2021. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh: Cuộc họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần 2 năm 2021.

Tại buổi xét duyệt, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã thông qua danh sách thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, danh sách thanh niên nhân dân đề nghị nhập ngũ năm sau. Theo đó, qua các bước xét duyệt chính trị, khám tuyển sức khỏe có 11 công dân đủ điều kiện tham gia bình nghị lần 2 năm 2021. Trong đó, có 01 thanh niên là đảng viên, 3 thanh niên có đơn tình nguyện. Nhìn chung công tác chuẩn bị cho tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 của huyện chặt chẽ, chu đáo, nhằm góp phần đảm bảo cho công tác tuyển, chọn và gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ huyện Kiên Hải năm 2021 đạt kế hoạch và chỉ tiêu đề ra.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nhĩa vụ quân sự huyện Kiên Hải nói: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phải chú trọng thực hiện đúng luật quy định, chính xác, công khai, công bằng đối với mọi công dân. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân xã, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã trong quá trình thực hiện phải đảm bảo độ chính xác từng trường hợp tránh sai sót, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và đúng các nghị định, thông tư, hướng dẫn của cấp trên nhất là Công văn số 1756/BCH-TM của cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh về chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Đảm bảo danh sách và số lượng đã được xét duyệt cho đến thời điểm giao quân. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho thanh niên trước, trong và sau giao quân;... Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phải sâu sát, chặt chẽ trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, đặc biệt về chỉ tiêu phải đảm bảo chất lượng không bù đổi. Tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện ra quyết định đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai đúng quy định. Giao Trung tâm y tế huyện phối hợp Ban Chỉ huy quân sự huyện kiểm tra sức khỏe thanh niên đảm bảo cho giao nhận quân. Huyện đoàn phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức Hội trại tòng quân đảm bảo đúng quy định. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức giao nhận quân đúng thời gian quy định (03/3/2021). Phát huy tốt vai trò của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, nghiêm túc.. Mặt khác Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Kiên Hải lưu ý từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và xã phải theo sát, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ, cần đi sâu, đi sát tìm hiểu hoàn cảnh tâm tư nguyện vọng của thanh niên trúng tuyển và gia đình; động viên những trường hợp thanh niên đi làm ăn xa, sớm về nhận lệnh gọi nhập ngũ, chuẩn bị thực hiện trách nhiệm bảo vệ tổ quốc…đảm bảo công tác tuyển quân của huyện trong năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất./.
    
 

Tin và ảnh: Ngọc Lạn