Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin Vắn

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải tập trung bốn khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(13:36 | 24/08/2020)

 

Đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư huyện ủy Kiên Hải

Kiên Hải là một trong hai huyện đảo của tỉnh Kiên Giang với 4 xã đảo là Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du. Dân số toàn huyện có 20.550 người, sinh sống ở 11 trong tổng số 23 hòn đảo lớn nhỏ. Từ một huyện nghèo, thiếu thốn trăm bề, sau 38 năm xây dựng và phát triển, Kiên Hải đang từng ngày thay da đổi thịt. Nhiều dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh đã được xây dựng và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả như hệ thống đường quanh đảo, ngang đảo và bến cập tàu; khu neo đậu, tránh, trú bão cho tàu  thuyền tại xã đảo Hòn Tre, điện lưới quốc gia và hồ chứa nước ngọt Lai sơn… có những kết quả đạt được như vậy, sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện là rất to lớn. Trước thềm Đại Hội đảng bộ huyện Kiên Hải lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư huyện uỷ Kiên Hải để biết thêm một số thành tựu to lớn mà huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Phóng viên: đồng chí có thể đánh giá thành tựu phát triển về các lĩnh về kinh tế - văn hoá - chính trị - xã hội…cuả huyện Kiên hải trong thời gian qua ?

Đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy Kiên Hải: Trong nhiệm kỳ qua huyện đã tập trung lãnh đạo phát triển chỉ đạo, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh cụ thể như: về phát triển kinh tế tổng giá trị sản xuất đạt 26.250 tỷ đồng, đạt 90,33% Nghị quyết, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm tăng 9,51% cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nông lâm thủy sản năm 2015 là 65,3% xuống còn 49,03% năm 2020, thương mại dịch vụ từ 15,44% lên 25,37%. Công nghiệp xây dựng từ 19,26% lên 25,73%, nông lâm thủy sản phát triển khá và giữ vai trò quyết định đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện, giá trị sản xuất 14.343 tỷ đồng đạt 80,47% Nghị quyết. Công nghiệp xây dựng có bước phát triển tổng giá trị 6.399 tỷ đồng đạt 101,44% Nghị quyết. Thương mại dịch vụ và du lịch tiếp tục có bước tăng trưởng nhanh giá trị sản xuất 5.504 tỷ đồng đạt 111,76% Nghị quyết. Tổng mức bán lẻ hàng hóa về doanh thu dịch vụ 10.643 tỷ đồng đạt 129,79% Nghị quyết huy động vốn đầu tư toàn xã hội 4.993 tỷ đồng gấp 3,35 lần so với nhiệm kỳ trước đạt 147,96% Nghị quyết. Các chương trình mục tiếu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới hiện toàn huyện có 2/4 xã đạt chuẩn Nông thôn mới là xã Hòn Tre và Lại Sơn. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được chú trọng hơn. Công tác tài chính tín dụng được quan tâm thực hiện tốt. Về văn hóa xã hội, công tác chăm lo phát triển văn hóa và xây dựng con người, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được chú trọng hoạt động văn hóa thông tin ngày càng đa dạng phong phú. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển trên nhiều mặt. Khoa học và công nghệ tiếp tục góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Về công tác xây dựng đảng, công tác xây dựng chính trị tư tưởng được tăng cường, công tác xây dựng đảng về tổ chức được quan tâm chú trọng công tác xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đạt trong sạch vững manh. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên có nhiều tiến bộ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 331 đảng viên đạt 110,33% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được tăng cường, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí được thực hiện nghiêm túc, phương thức lãnh đạo của đảng tiếp tục được đổi mới nâng cao. Về công tác quốc phòng, an ninh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quốc phòng an ninh được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động của các cơ quan tư pháp có nhiều đổi mới tiến bộ.

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Kiên Hải còn gặp khó khăn gì? Và những định hướng thời nhiệm kỳ tới như thế nào? Thưa đồng chí!

Đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy Kiên Hải: Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ huyện chúng ta đã đạt được những kết quả nổi bật đưa kinh tế huyện ngày một phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần sớm khắc phục, cùng với dự báo tình hình trong thời gian tới bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện cũng gặp không ít khó khăn thách thức đặt ra sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế của huyện nhà. Để phát huy những kết quả đạt được, cũng như vượt qua những khó khăn đưa kinh tế phát triển bền vững Kiên Hải tập trung thực hiện 04 khâu đột phá: Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của huyện. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hoàn chỉnh quy hoạch, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch theo hướng bền vững và trở thành huyện phát triển mạnh về du lịch. Đẩy mạnh phát triển lĩnh vực nuôi biển (nuôi trồng thủy sản).

Đồng thời, tập trung khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện, tiếp tục triển khai Kế hoạch về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển; tiến hành quy hoạch vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung; kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát triển nuôi trồng theo hướng hiện đại. Phát huy, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về du lịch, khuyến khích phát triển du lịch, các loại hình dịch vụ theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống của người dân; tập trung phát triển kinh tế tập thể với các loại hình hợp tác đa dạng; quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển.

Nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo, phổ cập theo quy định; tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia; thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế tư nhân phát triển theo quy định. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết tốt việc làm; thực hiện tốt chương trình mục tiêu về giảm nghèo bền vững; thường xuyên chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện tốt cải cách hành chính, trong đó chú trọng xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Tăng cường công tác hòa giải và đối thoại với nhân dân; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng các cơ quan tư pháp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với huyện đảo Kiên Hải.

Tập trung làm tốt nhiệm vụ củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, gắn kết chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; nắm chắc tình hình trong huyện, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và triệt phá các hoạt động tội phạm, đặc biệt là ma túy, cờ bạc, cho vay nặng lãi, buôn lậu, gian lận thương mại... Chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân. Quản lý tốt hoạt động tôn giáo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, giữ vững niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện./.

Bài và ảnh: Thanh Vũ