Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo cơ sở năm 2019

(17:35 | 10/03/2020)

Huyện ủy Kiên Hải vừa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình phân công cấp ủy và cán bộ theo dõi, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc trong năm 2019 và một số nhiệm trọng tâm năm 2020. Hội nghị do đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND chủ trì hội nghị.

Quang cảnh: Hội nghị sơ kết tình hình cấp ủy và cán bộ theo dõi, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc năm 2019.


Ngay từ đầu năm, các Đoàn, Tổ chỉ đạo đã bám sát nhiệm vụ được phân công thường xuyên theo dõi, chỉ đạo cơ sở cụ thể hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi, đảng bộ đề ra trong năm 2019 như; Cụ thể hóa, triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019, có 28/28 chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch thực hiện; Chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022 đạt yêu cầu đề ra. Đến nay có 41/41 Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội Chi bộ. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 4 đợt sinh hoạt ngày chính trị, có 2 đợt kết hợp với tiếp xúc cử tri của HĐND ba cấp. Theo đó, có 296 lượt ý kiến, kiến nghị của nhân dân, Đoàn đã giải trình tại chỗ 245 ý kiến và tiếp thu, ghi nhận 51 ý kiến. Đa số các đề xuất, kiến nghị của nhân dân liên quan đến các lĩnh vực tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vệ sinh môi trường, điện, nước sinh hoạt, trộm cắp... các ngành chuyên môn đã tiếp thu và có hướng giải quyết thấu đáo cho nhân dân. Ngoài ra, tình hình sinh hoạt lệ chi bộ thời gian qua, đa số các Chi bộ đều tổ chức sinh hoạt đủ kỳ theo quy định; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt Chi bộ bình quân đạt 95%. Đa số cấp ủy và Chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt khá chu đáo, góp phần cùng các chi, đảng bộ lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác thông tin, báo cáo được kịp thời, từ đó giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. 


Quang cảnh: Cử tri kiến nghị tại những buổi sinh hoạt chính trị ở cơ sở năm 2019. 


Để thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải tập trung lãnh đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội chi, đảng bộ cơ sở, hướng tới đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục khắc phục các biểu hiện chỉ ra theo Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chuyên đề 2020 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Tiếp tục duy trì sinh hoạt chính trị tại cơ sở mỗi quí 01 lần, trong đó, quí II và IV sinh hoạt lồng ghép với hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND ba cấp. 

 

Quang cảnh: Đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu thành viên Đoàn và Tổ cần thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung nâng cao chất lượng, nội dung các buổi sinh hoạt chính trị theo hướng tinh gọn, để dân dễ hiểu dễ tiếp thu, dành thời gian lắng nghe ý kiến phản ánh từ nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong việc trả lời, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của nhân dân. Triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh theo Nghị quyết chi, đảng bộ đề ra trong năm 2020./.

 

Tin và ảnh: Thanh Vũ