Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2019

(10:28 | 22/11/2019)

Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019. Đến dự có đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện và có gần 80 học viên là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, Lực lượng vũ trang, Phó Chủ tịch UBND các xã và các đồng chí là cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, Hiệu trưởng các điểm trường và giáo viên làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện tham gia lớp tập huấn…

Quang cảnh: Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019


Thời gian tập huấn 01 ngày các học viên sẽ tiếp thu những nội dung cơ bản trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 như: Trình bày những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 12/2019/TT của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 91 của Chính phủ. Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh; hướng dẫn kỹ năng viết báo cáo thành tích và kỹ năng thẩm định hồ sơ khen thưởng; hướng dẫn tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến. Trình bày Quyết định số 809/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành quy định tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
 


Quang cảnh: Học viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng.


Đến dự và phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019, đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của huyện nhấn mạnh: “Lớp tập huấn lần này là nhằm phổ biến những văn bản, quy định, hướng dẫn mới về công tác thi đua, khen thưởng, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cơ bản về tổ chức công tác thi đua, khen thưởng cho lãnh đạo và chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng từ huyện đến xã”.
 


Quang cảnh: Đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của huyện phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn. 


Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng ở huyện đảo luôn được các cấp Ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua đã được phát động đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân thi đua thực hiện đạt được những thành tích khả quan trong phát triển kinh tế xã hội./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ