Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18

(09:28 | 04/07/2019)

Huyện ủy Kiên Hải vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 (mở rộng) nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

Quang cảnh: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 (mở rộng) năm 2019


Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Huyện ủy đã tập trung triển khai quán triệt cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy đến toàn đảng bộ huyện, thành lập các tiểu ban, tổ nghiên cứu chuyên đề, tổ biên tập văn kiện phục vụ Đại hội IX Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai kế hoạch tái bản chỉnh sửa bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện, bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc diện Tỉnh ủy, tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch các cơ quan ban ngành và các chi đảng bộ trực thuộc, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và công bố Đề án phát triển du lịch huyện đến năm 2020. Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm đã kết nap mới được 15 đảng viên, đạt 21,43% kế hoạch. Theo đó, về phát triển kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Về văn hóa, xã hội thực hiện tốt, các hoạt động chính sách an sinh xã hội đã được địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.


Trong 06 tháng cuối năm 2019, Ban Thường vụ Huyện Kiên Hải đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, rà soát bổ sung điều chỉnh quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai nhanh các công trình, dự án đã được cấp phép, tập trung đẩy mạnh các chỉ tiêu đạt thấp, phấn đấu xã hòn Tre đạt nông thôn mới, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, khuyến khích ngư dân bám biển bảo vệ ngư trường, không vi phạm lãnh hải nước bạn, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát các phương tiện đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân.
  


Quang cảnh: Đồng chí Ông Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy, tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho 02 đảng viên.


Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen cho 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền giai đoạn 2014 - 2018./.
 

Tin và ảnh: Kim Nhan